Privacy Statement

Starthubs is een handelsnaam van Incredible Crowds B.V. en faciliteert Challenges en innovatieplatforms. Wanneer in de onderstaande verklaringen Starthubs wordt genoemd, heeft dit betrekking op Incredible Crowds B.V. Wanneer alleen de openbare website van Starthubs wordt bedoeld zal dit expliciet benoemd worden met toevoeging van de domeinnaam: www.starthubs.co. Daarnaast gebruiken we de term Bezoeker, voor een persoon die een van onze online platforms bezoekt. Een Deelnemer is iemand die aan een Challenge deelneemt door het aanmaken van een Starthubs Account en het doen van een Inzending via een van onze platforms. Deze en overige begrippen in deze privacyverklaring die beginnen met een hoofdletter verwijzen tevens naar de gelijknamige begrippen in onze Gebruikersvoorwaarden.

De onderstaande verklaringen omtrent privacy zijn van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de volgende kanalen:

 • de openbare website van Starthubs met het domein: www.starthubs.co
 • de openbare websites van de Opdrachtgevers van Starthubs die gebruikmaken van de software van Starthubs. Te herkennen aan de ‘Powered by Starthubs’-vermelding in de header en footer en het feit dat inloggen verloopt via https://accounts.starthubs.co/. 
 • de beveiligde Account omgeving https://accounts.starthubs.co/ (en het aanmaak- en inlogproces van een Starthubs Account.
 • de beveiligde platform omgeving https://platform.starthubs.co/ (en het aanmaak- en inlogproces van een Starthubs Account.
 • digitaal communicatieverkeer vanuit de zakelijke e-mailadressen die eindigen op starthubs.co (vn: voornaam.achternaam@starthubs.co)


1. ALGEMENE VERZAMELING VAN ANONIEME GEGEVENS EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Starthubs is een innovatief bedrijf dat begrijpt dat gegevensbeveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk zijn. Wanneer u een van de bovengenoemde websites/platforms van Starthubs bezoekt, worden uw algemene Bezoekersgegevens anoniem opgeslagen. De platforms van Starthubs maken hierbij gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen. De algemene Bezoekersgegevens die worden opgeslagen omvatten het IP-adres van uw computer, het tijdstip van ophalen en aanvullende gegevens die uw browser verzendt. Om deze en andere (anonieme) gegevens te bewaren en voorkeuren te verwerken, maken wij gebruik van first-party en third-party cookies, onze eigen software en software van derden. Deze algemene Bezoekersgegevens kunnen wij in combinatie met andere (met toestemming) verzamelde persoonlijke gegevens combineren, om uw ervaring op onze platforms zo aangenaam, gebruiksvriendelijk en relevant mogelijk te maken. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de geldende wetgeving. Met ‘persoonlijke gegevens’ wordt in deze privacyverklaring bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. FIRST-PARTY EN THIRD-PARTY COOKIES OP ONZE PLATFORMS

Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen in de browser. De in cookies opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op de platforms van Starthubs. We onderscheiden de volgende soorten cookies: 

 • Functionele cookies: om voorkeuren te onthouden zoals taal, vormgeving en instellingen in tools.
 • Anonieme analytics cookies: om statistische gegevens over het gebruik van onze platforms te verzamelen. Zo analyseren we onder andere welke pagina’s (technisch en inhoudelijk) goed of minder goed presteren en hoe we de structuur, content en gebruikerservaring kunnen optimaliseren. We maken gebruik van software van Google Inc. om de analyses uit te voeren, waaronder Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads en Google Search Console. Met ingang van 1 juli 2023 gebruiken wij Google Analytics 4 (GA4). Op alle platform pagina's die starten met url: platform.starthubs.co wordt de genoemde software niet ingezet.
 • Marketing cookies: om informatie te krijgen over het navigatie- en klikgedrag van gebruikers op onze platforms (first-party cookies). Deze informatie wordt eventueel aangevuld met informatie uit tools van derden, waaronder navigatie- en klikgedrag in formulieren, nieuwsbrieven, op social media sites en advertenties. De tools van derden die wij gebruiken voor interne bedrijfsprocessen en marketingdoeleinden zijn: LinkedIn, Meta (Facebook en Instagram), X (Twitter), Youtube, Mailchimp/Mandrill, Hubspot, Brevo (Sendinblue), Hotjar, Typeform, Pipedrive, Slack, Google Analytics, Google Search Console, Google Ads en Looker Studio. Deze tools worden beheerd met een beveiligde Starthubs Account. Voor de uitwisseling met deze tools werken wij in sommige gevallen met Google Tag Manager en third-party cookies waaronder die van: LinkedIn, Meta (Facebook en Instagram), X (Twitter), Mailchimp/Mandrill, Hotjar, Google Analytics en Google Ads. Met ingang van 1 juli 2023 gebruiken wij Google Analytics 4 (GA4). Op alle platform pagina's die starten met url: platform.starthubs.co wordt de genoemde software niet ingezet. Met de inzichten uit de bovengenoemde tools en data beogen we gebruikers op het juiste moment de meest relevante content aan te bieden voor de beste dienstverlening.

Starthubs heeft geen invloed op hoe de bovengenoemde derde partijen de data via de third-party cookies verwerken. Lees daarvoor altijd goed de eigen privacyverklaringen van deze partijen. Het is voor gebruikers mogelijk om cookies niet te accepteren, uit te schakelen of met terugwerkende kracht te wissen op browser of website niveau. Deze optie is meestal te vinden in het instellingen- of voorkeursmenu van de browser.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Naast de anonieme data via cookies verzamelt Starthubs ook persoonsgegevens, mits die aan ons verstrekt worden via actieve toestemming, opt-in of contact op eigen initiatief. Hieronder valt: het inschrijven op een nieuwsbrief, het volgen van een Challenge, het aanmaken van een Account, het versturen zakelijke e-mail of telefonisch of mondeling overleg. Starthubs verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken met de informatie waarvoor u een inschrijving/opt-in/verzoek heeft gedaan en aanvullend kan Starthubs de gegevens gebruiken om u te bereiken met informatie over (nieuwe) Challenges en (wijzigingen in) onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. In deze context kan Starthubs verwerken: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en mogelijk aanvullende gegevens zoals uw bedrijfsnaam, bedrijfsomschrijving, omschrijving van uw vraag,  functieprofiel en interessegebieden m.b.t. challenges. Om u de meest relevante dienstverlening (business kansen en Challenges) aan te bieden op het juiste moment, verwerken wij ook persoonsgegevens om marketingdoelgroepen met voorkeuren samen te stellen. Deze worden geüpload in advertentiesystemen van LinkedIn, Meta en Google Ads.

4. PERSOONSGEGEVENS DIE VIA EEN STARTHUBS ACCOUNT WORDEN VERWERKT

Een Starthubs Account moet worden aangemaakt wanneer een persoon:

 1. online vragen wil stellen over een Challenge via de Q&A module
 2. wordt uitgenodigd om een Challenge te beoordelen of beheren
 3. wordt uitgenodigd om een platform te beheren
 4. wil deelnemen aan een Challenge door een Inzending

In de eerste drie gevallen bewaren wij qua persoonsgegevens slechts uw e-mailadres, voornaam en achternaam. 

In het vierde geval, wanneer een persoon een Inzending doet, wordt deze bestempeld als Deelnemer. Van Deelnemers bewaren wij minimaal de volgende gegevens: titel, omschrijving en documentatie/media van de Inzending - bedrijfsnaam, omschrijving, website, logo, jaar van oprichting, aantal medewerkers en adres van bedrijf - voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en functie van de Deelnemer.

Optioneel bewaren wij aanvullende informatie, mits de Deelnemer die invult, hieronder valt: de sector waarin het bedrijf actief is, volwassenheid/groeifase van het (startende) bedrijf, voorkeuren voor matchmaking met corporates en investeerders. Starthubs kan de gegevens gebruiken om met de Deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van Starthubs. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

5. HOE LANG STARTHUBS UW GEGEVENS BEWAART

Starthubs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Over het algemeen worden er bewaartermijnen van tussen de 1 en 10 jaar gehanteerd. Uw gegevens worden doorgaans langer bewaard als u activiteit vertoont rondom onze dienstverlening. Bijvoorbeeld als u een terugkerende Bezoeker van onze platforms bent, of als u zelf opnieuw contact met ons zoekt (als gebruiker of Deelnemer).

6. WAAR UW GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Starthubs neemt passende maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden in een lokale beveiligde database versleuteld opgeslagen op onze servers in Nederland. Naast deze gegevens worden anonieme gegevens die u als website Bezoeker mogelijk achterlaat (bijvoorbeeld uw IP adres via cookies) opgeslagen in Google Analytics. Google Inc. bewaart deze gegevens op hun servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Voor overige gegevensbewaring door derden (genoemd in paragraaf 2 en 7) kunt u de privacyverklaringen van de betreffende partijen lezen. 

7. GEGEVENSVERSTREKKING AAN CHALLENGE OPDRACHTGEVERS

De dienstverlening van Starthubs draait om het faciliteren van Challenges en het realiseren van een match tussen een probleem/Challenge eigenaar (Opdrachtgevers) en een oplosser (Deelnemer). Om deze dienstverlening met succes te realiseren krijgen specifiek geselecteerde personen, gelinkt aan de opdrachtgevende organisatie, toegang (via onze beveiligde software) tot de gegevens die een Deelnemer verstrekt bij het versturen van een Inzending. Dit is noodzakelijk om de Inzendingen te kunnen beoordelen en matches te kunnen maken. De Deelnemer geeft hiervoor akkoord bij het accepteren van de Challenge voorwaarden, op het moment dat er een Inzending gedaan wordt. De personen met toegang binnen de opdrachtgevende organisatie kunnen alleen de gegevens inzien die bij hun eigen Challenge (of platform) horen. Zij kunnen binnen onze software via e-mail communiceren met Deelnemers en zij kunnen de gegevens behorende bij inzendingen exporteren en opnemen in hun eigen administratie. In de overeenkomst met onze Opdrachtgevers is opgenomen dat zij deze gegevens (ook na exporteren) alleen mogen gebruiken voor ‘’Challenge en samenwerkingsdoeleinden’’ (bijvoorbeeld om een project, opdracht, subsidie of investering te verkennen, mits gerelateerd aan het Challenge thema.) Wanneer deze afspraak door de Opdrachtgever niet wordt nageleefd is Starthubs niet aansprakelijk. Starthubs zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor activiteiten die gezien kunnen worden als ‘’spam’’.

8. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Starthubs maakt nooit gegevens van Deelnemers en documentatie rondom hun Inzending openbaar of toegankelijk voor derden, tenzij er sprake is van het bovengenoemde beoordelingsproces door Opdrachtgevers (paragraaf 7). Er geldt ook een uitzondering wanneer er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting. Wel bewaren en verwerken wij persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in tools van derden om u de meest relevante dienstverlening (business kansen en Challenges) aan te bieden op het juiste moment. Denk hierbij aan het onderhouden van een klantenbestand, hiervoor gebruiken we Pipedrive en Hubspot. Voor het samenstellen van relevante marketingdoelgroepen met voorkeuren uploaden we gegevens in advertentiesystemen van LinkedIn, Meta en Google Ads. Voor het samenstellen van e-maillijsten en segmenten, voor nieuwsbrieven en transactionele e-mails, gebruiken wij Brevo (Sendinblue) en Mailchimp/Mandrill. Daarnaast worden er incidenteel gegevens van Bezoekers en Deelnemers verwerkt in interne zakelijke bedrijfs- en communicatieprocessen. Hiervoor gebruiken wij Microsoft Office (Outlook), Google Drive, Typeform, en Slack.

9. PRIVACYVERKLARINGEN VAN DERDEN

Het kan voorkomen dat u als Bezoeker of Deelnemer gebruik maakt van een dienst of een aanbod van een Opdrachtgever, partner of adverteerder van Starthubs. In dat geval gelden de privacyregels van de desbetreffende partij. Starthubs heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Er kan in dergelijke situaties dus een andere privacyverklaring van toepassing zijn. Deze privacyverklaring van Starthubs heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de platforms van Starthubs zijn verkregen. Starthubs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

10. HOE U ZELF CONTROLE HEEFT OVER GEGEVENS 

Starthubs respecteert de privacy van Bezoekers en Deelnemers en erkent de behoefte van een goede controle over persoons- en bedrijfsgegevens die via Starthubs bekend zijn. Daarom kunnen personen met een Starthubs Account hun gegevens en ingestelde notificaties zelf wijzigen en/of verwijderen. De geüploade documentatie (een Inzending) kan alleen op speciaal verzoek worden aangepast. Ook kan de gehele Account worden verwijderd. Dit alles kan door in te loggen via de login link, die aanwezig is op elk platform van Starthubs, of via https://accounts.starthubs.co/. Als u wil weten welke gegevens Starthubs over u bewaart of als u gegevens wil wijzigen die u niet via uw Account kan veranderen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@starthubs.co.

11. BERICHTGEVING DIE U KUNT ONTVANGEN

Als Bezoeker of Deelnemer kunt u zich aanmelden voor berichtgeving van Starthubs en/of Opdrachtgevers. Nadat u via een aanmeldformulier of ‘’opt-in’’ (vinkje) akkoord heeft gegeven kunt u een of meerdere onderdelen van de hieronder opgesomde berichtgeving verwachten. Hiervoor kunt zich altijd afmelden via een afmeldlink in het betreffende communicatiemiddel (doorgaans e-mail) of via de Starthubs Account, waar alle notificaties gekoppeld aan een Account beheerd kunnen worden.  

 • Verstrekking van inlogcodes en ontvangstbevestigingen van inzendingen
 • Nieuwsbrieven over aankomende en lopende Challenges
 • Challenge alerts over challenges die matchen met uw aangevinkte voorkeuren
 • Updates over een specifieke Challenge waar u Volger of Deelnemer van bent (bijvoorbeeld herinneringen voor een aankomende deadline of updates over geselecteerden of winnaars van een Challenge.)
 • Persoonlijke berichten of incidentele updates rondom Challenges (waar u Volger of Deelnemer van bent). Deze kunnen ook worden verzonden door Opdrachtgevers (bijvoorbeeld bij belangrijke wijzigingen in het Challenge proces, updates rondom de inhoud van een Challenge of een Q&A sessie of uitnodigingen voor een finale evenement). U bent niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan.

Uiteraard zal Starthubs abonnees, Volgers en Deelnemers niet lastig vallen met spam. Starthubs is niet verantwoordelijk wanneer deze berichtgeving niet (goed) aankomt en/of in een ‘ongewenste map’ terechtkomt. 

12. GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL OP ONZE WEBSITE

Op onze website beogen wij realistische en aansprekende content aan te bieden aan Bezoekers. Daartoe zetten wij rechtenvrij beeldmateriaal in van o.a. Pexels, iStock, ShutterStock en Adobe Stock, waar mogelijk met vermelding van de maker. Dit materiaal kan ook aangeleverd zijn door onze Opdrachtgevers die toestemming hebben verleend voor het gebruik ervan. Daarnaast publiceren wij ook auteursrechtelijk beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s, gemaakt door Starthubs of Opdrachtgevers, bijvoorbeeld materiaal dat tijdens evenementen wordt geschoten. We proberen altijd vooraf, naar redelijkheid, toestemming te krijgen van de personen die onderdeel zijn van beeldmateriaal dat (prominent) aanwezig is als content op onze website of in andere (online) communicatie-uitingen. Als de desbetreffende personen niet willen dat deze content gebruikt wordt voor marketingdoeleinden kunnen zij bezwaar maken door te mailen naar info@starthubs.co.

13. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Starthubs behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder nadere kennisgeving aan te passen.

14. CONTACT MET ONZE DATA PROTECTION OFFICER

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.

Incredible Crowds B.V.
info@starthubs.co 030-2270982
Europalaan 100, gebouw ./ (Dotslash Utrecht)
3526KS Utrecht, Nederland